KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Tüm organizasyonda ortak kalite bakış açısını benimsetmek,
 • Tüm süreçlerimizde müşteri odaklı kalite hizmet ve mükemmellik prensiplerini uygulamak,
 • Artı değer getiren tüm aktivitelerde devamlı gelişimi sağlamak için ekip çalışmalarını yürütmek,
 • SİMİTEKS ürünlerinin kalite standartlarını korumak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini belirlemek, yerine getirmek ve memnuniyetini arttırmak
 • Ürünlerimizi en iyi biçimde sağlamak için, ilerleyen teknolojiyle birlikte uygulanabilir tüm müşteri, yasal vs şartları yerine getirmek,
 • Bu amaçları gerçekleştirmek için çalışanlarına çağdaş organizasyon altyapısı, bina, çalışma ortamı, donanım/yazılım, destek hizmetleri ve eğitim gibi imkanları sağlamak
 • Kalite çevre İSG hedeflerini gerçekleştirmek için kalite çevre İSG sistemimizi gerektiği gibi uygulamak, ürün ve hizmetlerimizde yasal gereklilikleri sağlamak,
 • İşletme faaliyetlerinden ve tesis dışından kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri, çevre kirlenmesi ile ilgili riskleri, tüm çalışanlarının katılımı ile belirleyerek, bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekip kontrol altında tutmak,
 • Çevreye verilen önemin arttırmak, çevre kirlenmesini önlemek, kaza ve meslek hastalığı oluşumunu engellemek
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini geliştirmek ve sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.


GENEL MÜDÜR